Adviesraad Mens

De adviesraad Mens adviseert het lokaal bestuur in de beleidsdomeinen cultuur, vrije tijd, sport, bibliotheek en kinderarmoede.

Ze is samengesteld uit vrijwilligers en experten en ziet zichzelf als een belangrijke schakel tussen de burgers en verenigingen enerzijds en de politici anderzijds.

Het is haar taak om advies te geven en zaken aan het lokaal bestuur te signaleren. Ze betrekt hierbij actief de brede bevolking, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in de gemeente.

Naar top