Adviesraad Omgeving

Dertien gemotiveerde burgers vormen samen de adviesraad omgeving, die op vraag of op eigen initiatief het gemeentebestuur raad geeft op het vlak van milieu, natuur, klimaat, mobiliteit, verkeersveiligheid, stedenbouw en ruimtelijke vraagstukken. Zij komen een paar keer per jaar samen en hebben daarbij ook oog voor geslaagde voorbeelden in andere gemeenten of verbetermogelijkheden in onze eigen gemeente.  

Naar top