Adviesraad Zorg

Wat is de Adviesraad Zorg?

Via de Adviesraad Zorg krijgen inwoners de kans om een stem te hebben in het lokaal beleid. Bij de Adviesraad Zorg staan welzijn en ouderen centraal op de agenda. Dit adviesorgaan streeft naar een zorgzame en warme gemeente en het behoud, de verbetering en de uitwerking van een breed zorgbeleid voor alle inwoners.  

Via adviezen dragen de adviesraad een steentje bij aan een ‘Warm Wichelen’.

Bevoegdheden

Een adviesraad heeft als bevoegdheden:

  • adviseren,
  • initiëren (vb. oprichten werkgroepen voor projecten of activiteiten, uitwisselen kennis en ervaring),
  • verbinden (communiceren met publiek, evt. met vereniging waarvan lid deel uitmaakt), stimuleren (inzetten op samenwerken en betrekken van kansengroepen),
  •  rapporteren.
Naar top