Aanpak knijtenproblematiek

In het ontpolderde gebied Wijmeers II werd vorige week een bijkomende brede vloedgeul gegraven die deze week met 3 openingen verbonden wordt met de Schelde. Verwacht wordt dat deze vloedgeul voor een betere uitstroom van het water in het ontpolderde gebied zal zorgen.

Hierdoor zullen slib en voedingsstoffen uit het gebied spoelen en kan de knijt zich moeilijker voortplanten.

Indien, zoals verwacht, dit de gewenste resultaten oplevert, zal onderzocht worden deze structurele maatregel op andere plaatsen toe te passen.

De uitgevoerde graafwerken richten zich op de larven van de knijten. Overlast door volwassen knijten willen we verminderen door ze af te vangen. Dat kan gebeuren met speciale vallen die knijten en muggen lokken en vervolgens doden. Er zijn op de markt verschillende typen vallen beschikbaar die werken volgens verschillende mechanismen. De komende weken zullen er drie verschillende valtypen worden uitgetest. We gaan na of dergelijke vallen echt de aantallen knijten kunnen verlagen, welke valtypes het meest efficiënt zijn en hoe gebruiksvriendelijk ze zijn. De vallen zullen worden geplaatst in enkele tuinen en van nabij worden opgevolgd door experts van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Op die manier willen we snel te weten komen of dergelijke vallen ons kunnen helpen en welk type we dan best gebruiken.

Aan de ingang tot het ontpolderde gebied, op de Scheldedijk, worden passanten erop attent gemaakt dat er een muggenplaag heerst.  Hierbij wordt een omleiding voorgesteld via de half verharde wegen rond het gebied.