Adviesraad zorg zoekt nieuw raadslid

De adviesraad zorg is op zoek naar een nieuw raadslid. Dit adviesorgaan verleent adviezen over de beleidsdomeinen welzijn en senioren.

De adviesraad vergadert gemiddeld 4 x per jaar, telkens op een weekavond, vastgelegd in samenspraak met de raadsleden.

Woon jij in Wichelen en heb je een hart voor welzijn en senioren? Stel je dan uiterlijk 9 december kandidaat via mail ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be of per brief: Dreefstraat 11a in 9260 Wichelen. 

Beschrijf kort wie je bent en waarom je in deze adviesraad wil zetelen. 
Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.