Archeologen doen vondsten uit de doeken aan sportpark Bellekouter in Schellebelle

Aan de werf van het nieuwe sportcomplex Bellekouter in Wichelen zijn de grote graafmachines druk aan het werk. Een team archeologen van Ruben Willaert bvba is er namelijk druk in de weer om de site minutieus onder de loep te nemen. En met succes! Ze konden aanwijzingen vinden dat het gebied niet alleen al werd bewoond in de ijzertijd (800 v.C. tot begin onze jaartelling) maar waarschijnlijk ook daarvoor al in de bronstijd (2000 v.C. tot 800 v.C.). Dat zou willen zeggen dat het verhaal van deze plaats en misschien ook van heel het dorp al duizenden jaren geleden gestart is.

Grondig onderzoek

Nadat tijdens een voorbereidend onderzoek aan het licht was gekomen dat de trefkans vrij groot was dat een bodemonderzoek archeologische vondsten of sporen zou blootleggen, werden eind vorig jaar enkele boringen gedaan en proefsleuven gegraven. De resultaten van de onderzoeken toonden aan dat er heel wat verscholen lag onder de voormalige oefenterreinen van KVV Schelde. Daarop is in januari een volwaardig archeologisch onderzoek opgestart om te zien welke geheimen de bodem zal prijsgeven.

Ijzer en brons

Voorlopig bestaan de vondsten vooral uit sporen in de bodem. Op plaatsen waar ooit voorraad- en afvalkuilen, gebouwen, greppels en waterputten gelegen waren, zijn nog restanten waar te nemen als verkleuringen. De sporen tonen aan dat de locatie ooit dienst deed als nederzetting. De vondsten bestaan hoofdzakelijk uit fragmenten aardewerk, die de site voorlopig dateren in de metaaltijden (2000 v.C. tot het begin van onze jaartelling). Daarnaast werden ook stukjes van maalstenen en weefgewichten gevonden, die ook te linken zijn aan de bewoning.

Publieksdagen

Omdat de opgravingswerken al  enkele interessante resultaten opleverden én er veel belangstelling is voor deze site, vroeg het gemeentebestuur de archeologen van de firma Ruben Willaert hun bevindingen te delen met het grote publiek. Op donderdagochtend 20 en vrijdag 21 februari 2020 komen maar liefst 18 klassen uit de lagere scholen van Wichelen een kijkje nemen om met eigen ogen te zien hoe de archeologen te werk gaan. Onder hen heel wat jonge voetballers die het terrein voorheen en in de toekomst vooral als voetbalveld kennen! Donderdagnamiddag is voorbehouden voor het grote publiek.

Er worden drie gegidste rondleidingen voorzien met begeleiding van de archeologen van Ruben Willaert bvba: om 14u, 15u en 16u. Trek de regenlaarzen aan en wees meer dan welkom!