Archief- en bezoekersreglement

Intergemeentelijke archiefdienst – Dijk92-Archief

In 2014 startte Erfgoedcel Land van Dendermonde met het “Traject Gemeentearchieven” om gemeenten zonder archiefdienst binnen haar werkingsgebied te ondersteunen. Er werd een intergemeentelijk archivaris voor één jaar voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wichelen en Zele aangeworven. Deze samenwerking beoogde de structurele verankering van een basisarchiefwerking, de uitbouw van een regionaal archiefnetwerk, een sensibilisering van de betrokken gemeenten en een eerste aanzet tot selectie en vernietiging van archief. Na afloop van dat jaar engageerden zes van de zeven gemeenten zich (in 2015 en 2017) tot een verdere samenwerking met de archivaris. Ook Wichelen tekende hier op in en betaalde samen met vijf andere gemeenten een jaarlijkse bijdrage in ruil voor ondersteuning en expertise op vlak van archiefbeheer en -zorg.

In het najaar van 2020 beslisten de zes gemeenten om de samenwerking met de intergemeentelijk archivaris nogmaals te verlengen, waardoor de dienstverlening tot eind 2025 gegarandeerd wordt. De structuur van de intergemeentelijke archiefwerking verandert wel enigszins. Vanaf 1 januari 2021 is de archivaris namelijk niet langer onder de Erfgoedcel werkzaam, maar vormt ze een volledig aparte archiefdienst met eigen rekening en eigen rapportering.

Het gemeente- en OCMW-archief is enkel toegankelijk na afspraak.

Voor vragen, opzoekingen of raadplegingen in het archief, contacteer je best de intergemeentelijk archivaris:

Intergemeentelijke archiefdienst – Dijk92-Archief

Intergemeentelijk archivaris
Liese Vandoninck
liese@dijk92.be – 0471 60 53 17

Voor vragen of opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, contacteer je best rechtstreeks de dienst burgerzaken.

Archief- en bezoekersreglement Wichelen

 

Genealogische opzoekingen

Collegebesluit voorwaarden genealogische opzoekingen dd. 7 januari 2022

Aanvraagformulier_bevolking meer dan 120 jaar geleden afgesloten.pdf

Aanvraagformulier_bevolking minder dan 120 jaar geleden afgesloten.pdf

Aanvraagformulier_burgerlijke stand niet-openbare akten.pdf

Aanvraagformulier_burgerlijke stand openbare akten.pdf