Bekendmaking: opmaken lijst van gezworenen

De burgemeester brengt ter kennis dat hij op vrijdag 22 januari 2021 om 14.00 uur in de raadzaal van het Sociaal Huis te Wichelen, overeenkomstig de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, zal overgaan tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen zullen worden ingeschreven.

Hij zal daarbij worden bijgestaan door de schepenen Kristof De Smet en Eric Jacobs. De loting is openbaar. Wie daarbij aanwezig wil zijn, kan zich inschrijven door het sturen van een mailtje naar lokaalbestuur@wichelen.be.