BESTUURSPLOEG WICHELEN

Het lokaal bestuur van Wichelen maakte zijn schepencollege/vast bureau voor de nieuwe legislatuur bekend. De bevoegdheden werden opnieuw evenredig verdeeld maar bevatten toch enkele wijzigingen. Door de samenvoeging van OCMW en Gemeente zal de interne structuur veranderen in 3 belangrijke clusters: Omgeving, Mens en Zorg. Voor deze thema’s werden dan ook schepenen aangesteld per beleidscel. Burgemeester Taylor staat zelf in voor Omgeving, 1e Schepen Kristof De Smet voor Mens en schepen Christoph Van de Wiele voor Zorg.  

Burgemeester Taylor zal naast de evidente bevoegdheden van algemeen bestuur en veiligheid ook financiën en burgerparticipatie tot zich nemen. Taylor legt uit: “Na de succesvolle ervaring van burgerparticipatie in de vorige legislatuur, willen we hierin nog verder gaan. We willen een ‘schaduwgemeenteraad’ in het leven roepen van burgers waaraan we de projecten en uitdagingen waar onze gemeente voor staat, kunnen voorleggen om zo de mening te horen van de bevolking.”  

Kristof De Smet blijft 1e schepen met nog steeds als bevoegdheid onderwijs. Daarnaast zal hij volgens de toekomstige plannen, ‘Sportpark Bellekouter’ en ‘veilige schoolomgeving’, voor zijn rekening nemen. Schepen De Smet reageert: “We willen zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen. Op deze manier willen we ook onze schoolomgevingen veiliger maken. Een eerste voorbeeld hiervan zal de schoolomgeving rond de Bruinbeke zijn, maar ook de andere deelgemeenten komen aan bod”.  

Schepen Danny Praet wordt verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening en Vergunningen en blijft schepen van Mobiliteit. Anneleen Rimbaut treedt in de voetsporen van Bert Van Malderen die met pensioen gaat en neemt de bevoegdheid Openbare Werken. Anneleen Rimbaut reageert: “Een enorme uitdaging en met het uitwerken van het ‘voetpadenplan’ moet de zwakke weggebruiker op de eerste plaats komen.” Daarnaast zal Anneleen ook Jeugd en Welzijn op zich nemen met een bijzondere aandacht voor het terugdringen van kinderarmoede. Schepen Christoph Van de Wiele zal instaan voor Citymarketing, Digitale Agenda en Administratieve Vereenvoudiging. Wichelen moet een voorbeeldgemeente worden op het vlak van online-dienstverlening. Om de vergrijzing van de bevolking een antwoord te bieden wordt het masterplan Molenkouter door schepen Van de Wiele verder uitgewerkt. Hij wordt hierin bijgestaan door nieuwkomer in het college Eric Jacobs, “Vanuit mijn ervaring als thuisverpleger zal ik het WZC Molenkouter en de thuiszorgdiensten ter harte nemen”. Daarnaast wordt Eric ook schepen van Milieu met een bijzonder aandacht voor Zwerfvuilproblematiek en Bosbeleid.  

Ook in de gemeenteraad zal er heel wat veranderen. Bart Segers wordt de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Deze belangrijke functie komt opnieuw naar de partij Samen. Doordat gemeenteraad en OCMW-raad nu samenvallen willen we deze functie zelf ter harte nemen. Na 3 jaar zal nieuwkomer Benjamin Van Hauwermeiren deze rol overnemen.    

Hiermee zijn de kaarten geschud in het gemeentebestuur en heeft de ploeg van de partij Samen heel veel zin om verder te werken met ‘een hart voor onze gemeente’.  

Bevoegdheden college/vast bureau 2019 - 2024

 

Kenneth Taylor

 

 • Algemeen bestuur

 • Financiën

 • Veiligheid

 • Burgerparticipatie & co-creatie

 • Beleidscel Omgeving

 • Burgemeestersconvenant

   

  Kristof De Smet

   

 • Beleidscel Mens

 • Duurzaamheid en Energie (ook waterzuivering)

 • Vrijwilligers

 • Kinderopvang

 • Onderwijs

 • Organisatiebeheersing

 • Toerisme & Fietsbeleid

 • Bibliotheek & Cultuur

 • Projectschepen voor

  • Veilige schoolomgeving

  • Sportpark Bellekouter

    

   Danny Praet

    

 • Ruimtelijke ordening en vergunningen

 • Woonbeleid

 • Facility Management (patrimoniumbeheer (incl. kerkfabrieken))

 • Sport

 • Mobiliteit

 • Dorpsrenovatie

   

   

  Anneleen Rimbaut

   

 • Openbare werken

 • Jeugd

 • Evenementen en gemeenschapsvorming

 • Welzijn

 • Kindvriendelijkheid en bestrijding van kinderarmoede

 • Gezondheidsbeleid

 • Projectschepen voor

  • Voetpadenplan

    

   Christoph Van de Wiele

    

 • Budget

 • Beleidscel Zorg

 • HR-beleid & personeel

 • Sociaal en betaalbaar wonen

 • Lokaal dienstencentrum

 • Armoedebestrijding

 • Communicatie en citymarketing

 • Digitale agenda en administratieve vereenvoudiging

 • Rapportering

 • Projectschepen:

  • Project Masterplan Molenkouter

  • Made in Wichelen

    

   Erik Jacobs

    

 • WZC (zorg voor ouderen)

 • Dienstverlening aan huis & thuiszorg

 • Doelgroepen werking (mensen met een beperking, senioren, gezinnen, mensen in armoede …))

 • Milieu

 • Landbouw

 • Bosbeleid

 • Zwerfvuilproblematiek

 • Dierenwelzijn

 • Lokale economie