Boek: Oorlogsbrieven Soldaat WOI door auteur Julus D'haene

Oorlogsbrieven soldaat WO I

Auteur Julus D’haene uit de Bruinbeke geeft een nieuw boek uit. Hij heeft de moeizaam te lezen oorlogsbrieven van Pieter-Jan Lettani uit Mechelen met veel liefde en geduld ontcijferd en in leesbaar Nederlands herwerkt. Ook zijn originele brieven zijn als erfgoeddocumentatie in het boek opgenomen. Pieter-Jan Lettani is de grootvader langs moederszijde van onze dorpsgenoot Jo Van Roy uit de Brugstraat.

Het werk neemt de lezer mee in de gevoelswereld van de oud-strijder bij zijn vlucht naar Noord-Frankrijk, waar hij meevecht met de Belgische soldaten. Het vertolkt de heimwee, de pijn, het verdriet en de doodsangsten van een jongvolwassen man die tracht te overleven in een omgeving waar gedurende vier jaar dood en vernieling worden gezaaid. Hij mag de gruwelijke belevenissen echter niet openlijk beschrijven, want de militaire censor leest mee. Om stil van te worden …

Het boek verschijnt op 11 november 2021 zonder publieke presentatie. Geïnteresseerden kunnen het bestellen door overschrijving van € 35 op rekeningnummer BE11 4475 5415 3948 KREDBEBB van Julus D’haene, Krijgelstraat 28 9260 Wichelen met als vermelding ‘Boek Lettani’ en dat voor 30 september 2021. Na die datum kun je via telefoonnummer 09 369 50 81 toch nog een bijkomende bestelling plaatsen. Ook na telefonische afspraak kun je nadien je boek op het vermelde adres afhalen tot uiterlijk 30 november 2021. Boeken die dan niet opgehaald zijn, worden kosteloos afgeleverd op je adres, eventueel via Bpost in een kreukvrije verpakking.

De opbrengst van de publicatie gaat integraal naar de slachtoffers van de watersnood in Limburg en Wallonië. Het boek is uitgegeven met de steun van de Erfgoedcel Land van Dendermonde.