Burgers krijgen het woord over verkeersveiligheid via ‘all-for-zero.be’

De laatste 20 jaar daalde het aantal verkeersdoden in ons land van 1500 verkeersdoden in 2001 naar 640 doden in 2019. Om het aantal ongevallen en het aantal recidivisten in ons land verder te laten dalen moeten we met zijn allen inspanningen blijven leveren.

Samen met de federale minister van mobiliteit Georges Gilkinet, de FOD Mobiliteit en Vervoer lanceert Vias institute daarom het platform all-for-zero.be waar de burger tot eind september zijn gedacht kwijt kan over 3 grote verkeersveiligheidsthema’s.

Naast een enquête zullen de burgers ook kunnen debatteren in kleine groepen, waar ze samen met experts voorstellen doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Al de input van de burgers wordt meegenomen in een nieuw federaal plan voor verkeersveiligheid. 

Interesse? Laat van je horen via het nieuwe burgerplatform www.all-for-zero.be