Burgerzaken

Welkom bij de dienst die het dichtst bij de burger staat.
De dienst bevolking en de dienst burgerlijke stand vormen samen de dienst 'burgerzaken' van uw gemeente.

De dienst bevolking houdt zich bezig met de informatiegegevens die betrekking hebben tot elke burger ingeschreven in onze gemeente.

Voor geboorten, huwelijken, overlijdens en wat er mee te maken heeft - bv. adoptie, echtscheiding, nationaliteit - kan je terecht bij de dienst burgerlijke stand.