Covid-premie

Begin juli heeft de federale regering extra steun vrijgemaakt voor de burgers waarop de COVID-19-crisis een financiële impact heeft gehad. Deze steun is bestemd voor diegenen die een deel van hun inkomen hebben verloren, die geconfronteerd worden met extra uitgaven, zelfstandigen, flexijobs, jobstudenten, artiesten, ...  

Wij hebben vastgesteld dat bepaalde personen nog steeds niet bij het OCMW durven aankloppen. Daarom deze warme oproep.

Voor wie?          
Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis en die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Bij het OCMW kan je terecht voor steun op verschillende levensdomeinen. Je kan tussenkomst, al dan niet financieel, krijgen voor bijvoorbeeld:

-          Huisvesting

-          Energie

-          Psychosociale hulp

-          Gezondheidshulp

-          Digitale toegankelijkheid

-          Onbetaalde facturen

-          …

Neem dus zeker contact op met het OCMW van jouw gemeente!

OCMW Wichelen is te bereiken via:

-          Email: socialedienst@ocmw-wichelen.be

-          Telefoon: 052/43.24.50