De actie van 20 mei was een gigantisch succes

De fiets- en wandeltocht op 20 mei was een groot succes!
De opbrengst van € 11830 is daarvan het grootste bewijs.

We konden het bedrag schenken aan maar liefst 4 goede doelen die zich inzetten voor dementie.
We schonken €3000 aan het expertisecentrum Vlaanderen, €3000 aan expertisecentrum Paradox, €3000 aan expertisecentrum de meander en €2830 aan de stuurgroep dementievriendelijk Wichelen.

Het geld zal gebruikt worden als steun voor onderzoek, sensibilisering en informatieverlening rond dementie en de realisatie van verschillende projecten voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

Wij danken alle vrijwilligers, handelaars, verenigingen, artiesten én uiteraard alle deelnemers en bezoekers om deze dag zo fantastisch te doen slagen.