Derde bres in Scheldedijk

De voorbije week liet De Vlaamse Waterweg nv na overleg met de gemeente een bijkomende bres maken in de voormalige Scheldedijk aan het gebied ter hoogte van Wijmeers. Deze nieuwe bres bevindt zich stroomopwaarts van de oorspronkelijke bres, en moet helpen om het gebied beter en vlugger te ontwateren na hoogtij.

 

Door het water vlotter uit het gebied te laten trekken, zal het achtergebleven slib beter kunnen uitdrogen. Dit moet voorkomen dat de knijten zich nog in het vochtige slib kunnen nestelen.


Na evaluatie van de impact van de werken op de afwatering door plaatsbezoeken en via luchtopnames, besliste de Vlaamse Waterweg nv in overleg met de gemeente om een derde bres te maken in de Scheldedijk. Deze derde bres bevindt zich stroomafwaarts van de originele, en moet het mogelijk maken om ook het hoger gelegen gebied vlot te ontwateren.

 

De gemeente blijft steeds bereikbaar via het e-mailadres noodsituatie@wichelen.be voor meldingen van overlast.