Drugpreventie

Drugpunt Wetteren, Wichelen & Laarne

De intergemeentelijke drugpreventiedienst van Wetteren, Wichelen en Laarne wil via lokale drugpreventie de bevolking stimuleren op een kritische en verantwoorde manier om te gaan met genotsmiddelen.

Vroeghulp

Drugpunt kan hulp bieden bij drugproblemen en richt zich daarbij vooral op jonge gebruikers met beginnende problemen. Indien je dus vragen hebt over alcohol en/of ander druggebruik kan je hier steeds terecht voor één of meerdere gesprekken. Indien nodig wordt doorverwezen naar andere diensten.

Ook als partner, ouder, familie, vriend of kennis van iemand die alcohol en/of andere drugs gebruikt, kan je er terecht met jouw vragen.

Bovendien biedt de drugpreventiedienst ondersteuning voor intermediairen die door hun werk in contact komen met gebruikers of die werken met mogelijke risicogroepen.

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis.

Lokale werking

De drugpreventiedienst coördineert het lokaal drugoverleg. Daar denken geïnteresseerden uit verschillende sectoren (onderwijs, jeugdwerk, gezondheidszorg, OCMW, overheid, politie, …) mee aan een lokaal drugbeleid.

In deze overlegstructuur worden ideeën en informatie uitgewisseld, bovendien draagt de variatie aan sectoren bij aan een goed gedragen lokaal drugbeleid in Wetteren, Wichelen & Laarne.

Contact

Christophe Vanhuyse 

 T 0473 65 65 95 

≡ christophe.vanhuyse@drugpunt.be 

 www.drugpunt.be

DRUGPUNT Rhode & Schelde/ DRUGPUNT Wetteren-Laarne-Wichelen


De dienstverlening is volledig gratis. Indien u wenst langs te komen dient u telefonisch of per e-mail een afspraak te maken.