Een nummerplaat voor iedere bromfiets en lichte vierwieler

Bezit je een van deze voertuigen? Vergeet dan niet de inschrijving ervan in orde te brengen!

Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven. Deze verplichting geldt nu ook voor alle bromfietsen die reeds voor deze datum in het verkeer circuleerden.

Bezit je een van deze voertuigen en rijd je er al van voor 31/3/2014 mee? Dan moet je dit voertuig inschrijven en een nummerplaat aanvragen vóór 11/12/2016.

Wat moet je doen?

1)      Verzamel de nodige documenten en informatie.

2)      Ga hiermee naar een postkantoor.

3)      In het postkantoor krijg je een aanvraagformulier voor inschrijving. Vul dit verder in en onderteken het.

4)      Bezorg dit aanvraagformulier voor inschrijving aan je verzekeraar. Die regelt de verdere inschrijving.

5)      De postbode bezorgt je nummerplaat aan huis.

Waarom is dit nodig?

Een nummerplaat is belangrijk in geval van diefstal van je voertuig of een ongeval met een bromfiets of lichte vierwieler want:

1)      Een nummerplaat vergemakkelijkt de identificatie van het voertuig.

2)      Ook de eigenaar van het voertuig is gemakkelijker te achterhalen en is verzekerd.

Tot op vandaag hebben ongeveer 53.000 eigenaren de inschrijving van hun voertuig afgerond. Naar schatting moeten 200.000 voertuigen worden ingeschreven in deze regularisatieprocedure. De FOD Mobiliteit en Vervoer roept dus alle betrokkenen op om de nodige stappen te zetten voor 11 december 2016.

Alle informatie over de regularisatieprocedure vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer:

http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/inschrijving_van_voertuigen/kentekenplaten/bromfietsen