Een woning met kwaliteit

Een woning met kwaliteit

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met een minimum aan comfort. Daarom moet elke woning in Vlaanderen aan een aantal kwaliteitsnormen, vastgelegd in de Vlaamse Codex Wonen, voldoen. Het gaat om basisnormen die betrekking hebben op essentiële zaken zoals: stabiliteit, brandveiligheid, veiligheid van technische installaties en voldoende verluchting en verlichting.

Het klinkt vanzelfsprekend dat elke woning hieraan voldoet. In de praktijk blijkt echter dat heel wat woningen in Vlaanderen en in de Woonplusgemeenten niet aan de woningkwaliteitsnormen beantwoorden. Veel woningen vertonen kleine problemen, maar soms gaat het ook om ernstige, structurele problemen.

Daarom organiseert Woonplus, in samenwerking met de lokale besturen van Laarne, Wetteren en Wichelen en hun partners een digitale infosessie rond woningkwaliteit. Tijdens deze infosessie zal je meer informatie krijgen over het vernieuwde reglement rond de conformiteitsattesten in de drie gemeenten, zal Wonen-Vlaanderen het nieuw technisch verslag voor woningkwaliteitsonderzoeken toelichten en zijn ook Goed Wonen en het Sociaal Verhuurkantoor Laarne, Wetteren en Wichelen aanwezig om hun werking voor te stellen.

Wanneer? Dinsdag 16 of 23 maart 2021, telkens om 19u30

Wat? Digitale infosessie rond woningkwaliteit, eenvoudig van bij je thuis te volgen.

Inschrijven is noodzakelijk via woonplus-lww@laarne.be, 0470/88.07.76 of via de website van Woonplus: www.woonplus-lww.be (activiteiten). Enkele dagen voor het infomoment zal je een link ontvangen waarmee je kan deelnemen aan de infosessie. Deelname is volledig gratis.