European Disability Card

Mensen met een handicap hebben recht op een volwaardige toegang tot culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten, zodat zij voluit kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat is het uitgangspunt van de European Disability Card (EDC).

Met zo’n kaart kunnen zij rekenen op meer begrip van de veiligheidsdiensten (politie, stewards bij sportwedstrijden, security, …) en hulpdiensten (brandweer, dokter, zorgpersoneel, ziekenhuispersoneel, …), die dan bij voorlegging van de kaart begrijpen waarom iemand met evenwichtsstoornissen niet dronken is, iemand met het syndroom van Gilles de la Tourette dikwijls grove taal gebruikt of mensen met autisme vreemd reageren omdat ze teveel prikkels krijgen. Maar ook bvb. personen met een stoma of overprikkelde darmen kunnen sneller gebruik maken van een toilet.  Als schrijven op school niet lukt, kunnen die leerlingen een laptop gebruiken, ouders met ASS die de drukte niet aankunnen, kunnen hun kinderen iets vroeger of later afhalen. De houder van de kaart beslist zelf wanneer zij of hij die toont. Onzichtbare beperkingen worden zo zichtbaar.

Bij organisatoren, verenigingen of cultuurhuizen die de kaart erkennen, kunnen kaarthouders aangepaste hulp aangeboden krijgen bij voorstellingen, sportwedstrijden of in musea door middel van toegankelijke of voorbehouden plaatsen, een audio- of videogids, plaats voor een doventolk, …

Je kunt de kaart aanvragen bij de organisatie bij wie je een dossier hebt: bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met het onlineformulier op de website www.handicap.belgium.be (rubriek ‘mijnrechten’) of per brief naar de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 150 1000 Brussel. Een aanvraag is ook mogelijk via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (www.mijnvaph.be). Daarvoor heb je wel een elektronische identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig.

Ook ons lokaal bestuur engageert zich voor personen met een al dan niet zichtbare beperking. Als zij een voorstelling in ’t Ankerpunt willen bijwonen, kunnen ze vooraf contact opnemen met de cultuurmedewerkers (052 43 24 10) zodat de nodige voorzieningen getroffen kunnen worden. Elke bezoeker met een visuele handicap of een bezoeker die zich niet alleen kan verplaatsen, mag een begeleider meebrengen die de voorstelling gratis kan bijwonen.

Voor kinderen met een beperking voorzien de bibliotheken in de drie deelgemeenten Daisy-luisterboeken, is er een AKABE-werking bij de scouts van Serskamp en organiseert de lokale voetbalploeg KVV Schelde een auti-ploeg.

Aan elk gemeentelijk gebouw zijn er parkeerplaatsen voor personen met een beperking. In het Sociaal Huis is er een lift en zijn de deuren voldoende breed voor een rolstoel. Wie niet mobiel is, kan zich aanmelden aan het onthaal, onze medewerkers staan gereed.