Evenementenloket

Vooraleer u een activiteit of evenement organiseert dient het college van burgemeester en schepen dit goed te keuren. Deze aanvraag kan gebeuren per mail via evenementenloket@wichelen.be. Dit kan ten vroegste twee jaar voor de activiteit of evenement aangevraagd worden.

Via het “Evenementenloket” kan u uw activiteit of evenement aanvragen. Met dit loket kan u alle aanvragen die nodig zijn zoals geluidsafwijking, schenken van sterke dranken, enz. … in 1 keer aanvragen. Deze kunnen ten vroegste 1 jaar op voorhand en ten laatste 1 maand voor de activiteit of evenement aangevraagd worden via het evenementenloket.

Aanvragen voor materiaal en lokalen gebeuren tot nu toe nog zoals vroeger : 

Let wel, uw aanvragen zijn pas goedgekeurd na behandeling door het college van burgemeester en schepenen.
U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.