Gemeenteraad keurt motie tot vrijlating van Olivier Vandecasteele goed

Op 24 februari 2022 werd humaniteir werker Olivier Vandecasteele uit Doornik gearresteerd in Iran, zonder enige vorm van motivering. Op 14 december is hij na een schijnproces veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar. Olivier Vandecasteele verblijft intussen een jaar in onmenselijke omstandigheden in de gevangenis, wat rampzalige gevolgen heeft voor zijn mentale en fysieke gezondheid.

De burgemeester van Doornik richtte een schrijven tot ons bestuur, om de gemeenteraad te vragen een motie in te dienen. Alle diplomatieke oplossingen moeten geactiveerd worden om Olivier Vandecasteele te bevrijden. De mensenrechten worden hier met de voeten getreden.

De gemeenteraad besliste in zitting van 15 februari '23 de federale overheid, de ambassadeur van België in Iran en de ambassadeur van Iran in België op te roepen om dringend alle mogelijke diplomatieke procedures in te zetten die kunnen leiden tot de vrijlating van Olivier Vandecasteele. Daarnaast werden zij ook opgeroepen om te waken over de waardigheid van de omstandigheden waarin Olivier Vandecasteele gevangen zit.