Huishoudelijk afval in Verko-regio blijft gemiddeld gezien dalen

Op basis van het in 2017 ingezamelde afval doet Verko enkele belangrijke vaststellingen: de gemiddelde totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen daalt met 10 kilogram per inwoner en de hoeveelheid sluikstort op de glasbolsites neemt af met 10 ton.

Huishoudelijk afval blijft dalen Met uitzondering van een lichte stijging in 2016 blijft de totale hoeveelheid afvalstoffen al sinds 2012 dalen. In 2017 bedroeg de totale hoeveelheid huishoudelijk afval gemiddeld 472,4 kilogram per inwoner, wat meer dan 10 kilogram per inwoner minder is ten opzichte van 2016. Voorzitter van Verko, Dirk Abbeloos is opgezet met deze positieve tendens: "Met dit resultaat behalen we nu al de door OVAM opgelegde doelstelling van maximum 502 kilogram per inwoner tegen 2022. De daling is te verklaren door de verminderde aanvoer van zowel het te composteren afval als het te recycleren selectief ingezameld afval. De hoeveelheden te verbranden restafval zijn volgens toepassing van een nieuwe berekeningsmethode wel lichtjes gestegen, maar desondanks behaalt Verko toch de intercommunale doelstelling."

Nieuwe berekeningsmethode te verbranden afval Voor de berekening van het te verbranden afval reikt OVAM een berekeningsmethode aan die vorig jaar aanpassingen onderging. Voortaan krijgt elke gemeente haar eigen doelstelling. Die wijziging zorgt ervoor dat dat het gemiddelde cijfer voor het te verbranden afval lichtjes stijgt van 120,5 kilogram per inwoner in 2016 naar 124,8 kilogram in 2017. Bij toepassing van de voormalige berekening zou het gewicht in 2017 nagenoeg constant gebleven zijn. Ondanks de lichte stijging behaalt Verko wel vlot de intercommunale doelstelling van 134 kilogram per inwoner. Nieuw in 2017 zijn dus de individuele doelstellingen per gemeente. Dirk Abbeloos: "In ons werkingsgebied behalen met uitzondering van Melle alle gemeenten de door OVAM opgelegde individuele doelstelling betreffende het te verbranden afval. De gemeenten Laarne en Wichelen blijven met het te verbranden afval onder de gemeentelijke doelstelling, maar komen lichtjes uit boven het algemene gemiddelde van de totale hoeveelheid afvalstoffen, namelijk 502 kilogram per inwoner. Individueel zouden de gemeenten dus nog extra inspanningen kunnen doen om bepaalde afvalsoorten te ontmoedigen."

Minder sluikstort op glasbolsites, meer veegvuil Restafval bestaat uit huisvuil, grofvuil en gemeentevuil. Dat gemeentevuil omvat zwerfvuil, sluikstort en afval afkomstig van straatvuilnisbakjes, afvalpunten en openbare plaatsen met inbegrip van het veegvuil.

 

De meeste afvalfracties binnen dit gemeentevuil volgen al jaren een dalende trend, maar in 2017 is de toename van het veegvuil opvallend. Na enkele jaren van onophoudelijke daling is het gemeentevuil in 2017 lichtjes gestegen van 1,07 tot 1,3 kilogram per inwoner. De stijging wordt louter en alleen veroorzaakt door de toename van veegvuil. Kris Verwaeren, algemeen directeur van Verko: "Om de straten proper te houden, zetten de gemeenten vaak veeg- en borstelmachines in. De aankoop van nieuwe machines of een scherpere afstelling van de apparatuur kan ervoor zorgen dat de toestellen meer veegvuil opnemen en dit komt ook bij het te verbranden afval terecht. De toename van het veegvuil is het grootst in de gemeenten Buggenhout en Lebbeke."

 

De andere afvalfracties binnen het gemeentevuil blijven wel dalen en dat is een gunstige evolutie, beaamt Kris Verwaeren: "De recentste jaren zijn glasbollen vaak het doelwit van sluikstorters, maar de volgehouden inspanningen qua organisatie, inrichting van de sites en sensibilisering via communicatie en projecten, zoals de glasbolpeters en –meters in Dendermonde en Hamme lijken hun vruchten af te werpen, want de hoeveelheid afval afkomstig van glasbolsites is gedaald van 75,26 ton in 2016 naar 66,45 ton in 2017 en bovendien stabiliseerde het percentage vervuilde glasbolsites op 12 procent. In 2013 waren nog 36 procent van de sites vervuild."

 

Minder neerslag dus minder composteerbaar afval

 

Ten opzichte van 2016 daalde het ingezamelde organisch-biologisch afval in het werkingsbied met 855,3 ton tot 21.745,1 ton. De hoeveelheid wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden. Hoe meer regen er valt, hoe groter de aanvoer van composteerbaar materiaal. Per inwoner geeft dit het resultaat van 121,3 kilogram organisch-biologisch afval, terwijl dit in 2016 bijna 127 kilogram was. De daling is vooral te wijten aan de verminderde aanvoer van groenafval op de recyclageparken. De aanvoer van snoeihout op de recyclageparken is daarentegen wel met meer dan 5 procent gestegen.

 

Afvalstoffen bestemd voor recyclage Het te recycleren afval, dat voornamelijk via de recyclageparken wordt ingezameld, daalde in 2017 van 236,3 kilogram tot 226,2 kilogram per inwoner. Het afval dat het meest selectief wordt ingezameld is papier en karton, puin en houtafval.