Hulpverleningszone Zuid-Oost: één zonaal publiek toegankelijk reglement

Vanaf 1 januari 2022 geldt één zonaal reglement voor alle Publiek Toegankelijke Inrichtingen binnen Hulpverleningszone Zuid-Oost. In dat reglement staan alle regels waaraan je als exploitant moet voldoen om je zaak brandveilig te maken. Meer informatie vind je hier.

Infografiek-zuidoost.pdf