Info stroomschaarste

Deze winter is er nog steeds een kleine kans op stroomschaarste. 

Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen.

Het afschakelplan? Waarom?

We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten om een totale stroomuitval in België te vermijden (‘black-out’).  

Een week vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. 

Het afschakelplan elektriciteit werd dit jaar herwerkt. Er zijn nu 8 schijven i.p.v. 6. Er zijn verschuivingen in de steden en gemeenten omdat de gebieden die uit het afschakelplan zijn gehaald moesten worden gecompenseerd. 

De afschakelingsprocedure bij stroomtekort voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Schijf 1 zal niet "manueel" afgeschakeld worden bij stroomtekort. 

Voor het grondgebied Wichelen zijn de cabines in drie schijven ondergebracht: 1 cabine in schijf 1, 12 cabines in schijf 3 en 79 cabines in schijf 4.

Meer infomatie kan u hier terug vinden. 
 U zal  in de media 24 uur op voorhand op de hoogte worden gebracht van de kans dat u de dag nadien, tussen ongeveer 17 en 20 uur, zonder stroom wordt gezet.

Als gemeente willen we u ook graag op de hoogte houden via mail of sms, vul dus zeker uw gegevens in op ons contactformulier. 

Maar we doen ook een beroep op u! Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen ons steentje bijdragen . 

Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden! 

Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook iets aan doen, niet alleen voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie of vrienden, ondernemingen, … want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn. 

Meer informatie over het risico op schaarste in België en hoe u een afschakeling kunt helpen vermijden, vindt u op de website www.economie.fgov.be, www.elia.be, www.offon.be, www.winterklaar.be  

 

Wat te doen vóór een aangekondigde stroompanne? 

Wat te doen tijdens een aangekondigde stroomonderbreking?  

Wat te doen na een stroomonderbreking?