Infomoment knijtenproblematiek

De afgelopen maanden speelde de problematiek van de knijten wederom op in de buurt van het gebied Wijmeers. Voor de tweede zomer op rij spreken we van een knijtenplaag. Zoals eerder gecommuniceerd is het een uitdaging om dit probleem aan te pakken en vereist dit gebiedsspecifiek maatwerk.

Het Lokaal Bestuur heeft in samenwerking met de Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur & Bos en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen reeds verschillende acties ondernomen om de overlast van deze plaag te bestrijden.

Om jullie als burger in te lichten over de uitgevoerde maatregelen, de geplande opvolging en komende acties, wordt een bevolkingsvergadering georganiseerd op 27 november om 20 uur in de raadzaal van het Sociaal Huis  (Oud Dorp 2 – Wichelen)

Op deze vergadering wordt een overzicht gegeven van alle reeds uitgevoerde of opgestarte acties, worden resultaten meegedeeld van het proefproject met knijtenvallen, worden toelichtingen gegeven bij geplande maatregelen en zijn ook afgevaardigden van de betrokken instanties aanwezig voor expertise.