Informatie over het Sigmaplan

Vorig jaar startte De Vlaamse Waterweg nv met de stabilisatiewerken aan de Scheldeoever in Wichelen. Die werken kaderen in het Sigmaplan, een plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren.

Een verhoging van de waterkering en de bouw van een nieuw, ondergronds pompgemaal op de Bosbeek beschermen de omgeving tegen wateroverlast. Omdat de oever op veel plaatsen afbrokkelt door de kracht van het getij, stabiliseren we ook de rechteroever in Wichelen en bouwen we hier een waterkering op veilige hoogte, namelijk 8 meter TAW*. Het nieuwe jaagpad volgt het huidige maaiveld en ligt 1 meter lager dan de waterkeringsmuur. Zo beperken we de inkijk bij omwonenden.

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende. 

Werken tussen Bergenmeersen en Oud Dorp 1 bijna afgerond

Nog voor de paasvakantie wordt het eerste deel van de werken, tussen Bergenmeersen en Oud Dorp 1, afgewerkt en geasfalteerd. Na de paasvakantie zetten we hier nog een leuning en leggen we wilgenmatten met stenen om de oevertalud te verstevigen.

Werken tussen Scheldehoek en de Bosbeek op kruissnelheid

In de zone Scheldehoek tot Bosbeek voeren we een totaalrenovatie van de oeverhelling (talud) uit. Die werken zijn nu volop bezig. Tegen Pasen zijn we klaar met de heiwerken en de eerste helft van de waterkering. We hopen de betonwerken aan het pompgemaal en de nieuwe uitwateringssluis af te ronden tegen het bouwverlof. Het pompgemaal en de rest van de waterkering moeten er dan staan voor de winter.

Om de trillingen van de werken te verminderen, gebruiken we ter hoogte van Scheldehoek en aan de woningen het dichtst bij de Bosbeek een alternatieve funderingstechniek (met secanspalen).

Waar kan je terecht met vragen of opmerkingen tijdens de werken? 

De aannemer van de werken (Herbosch-Kiere nv) heeft zijn werfbureau in het voormalig gemeentehuis (Oud Dorp 11, Wichelen). Eventuele praktische of technische vragen kan je rechtstreeks met de aannemer bespreken tijdens de werkuren, van 7.30 tot 16.30 u. Daarnaast kan je de aannemer buiten de werkuren voor dringende zaken contacteren via 03 575 02 82 of wichelen@eiffage.com.

Heb je een algemene vraag? Dan kan je uiteraard ook met De Vlaamse Waterweg nv contact opnemen via 03 224 67 11 of regio.centraal@vlaamsewaterweg.be. Projectingenieur Michaël De Beukelaer-Dossche is de contactpersoon voor deze werken.

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via www.sigmaplan.be.