Inzameling door buxusmot besmette planten via GFT en tuinafval

Besmette buxusplanten niet toegelaten bij snoeiafval 

De buxusmot heeft heel wat schade aangebracht in tuinen. Wie de besmette planten verwijdert, mag die in de GFT-container deponeren of bij het tuinafval op het recyclagepark. Inzameling via snoeihout is in ieder geval niet toegelaten.

Door buxusmot besmette planten zijn toegelaten in de GFT-container en bij het tuinafval op het recyclagepark. Na inzameling wordt dit groenafval afgevoerd naar de composteerinstallaties van Verko om het op industriële schaal te verwerken tot compost. De hoge temperaturen tijdens het composteerproces doden de schadelijke buxusmot en de larven ervan, zodat verdere besmetting onmogelijk is. Dit is ook de reden waarom besmette buxusresten op het recyclagepark niet toegelaten zijn bij het snoeihout. Het ingezamelde snoeihout wordt namelijk ook gebruikt voor andere toepassingen, bijvoorbeeld verhakselen, waarbij verder contaminatie door de buxusmot wel nog mogelijk zou zijn.