Kinderopvang – Vaststelling beoordelingscriteria

Vaststelling beoordelingscriteria bij omschakeling bestaande plaatsen groepsopvang naar inkomenstarief. 

Bij de evaluatie van kandidaatstellingen voor de omschakeling van bestaande plaatsen groepsopvang naar inkomenstarief zal het gemeentebestuur zijn advies verlenen op basis van volgende criteria : 

De locatie werkt met flexibele opvanguren (max. 3 punten) 

  • De locatie biedt flexibele opvanguren of verzorgt occasionele opvang (3 punten) : onder flexibele opvanguren verstaan we alle opvang met inbegrip van nachtopvang en/of weekendopvang. Onder occasionele opvang verstaan we opvang op maat van de aanvrager : voor een korte periode, met een lage frequentie, niet regelmatig, opvang omwille van een opleiding, (interim)werk, sollicitatie, draaglastvermindering van het gezin, sociale redenen voor het kind, opvang ook voor ouders uit kansengroepen (alleenstaande ouders, ouders van allochtone origine, ouders in generatiearmoede, langdurig werkzoekende ouders) en uit de buurt.

  • De locatie heeft ruimere opvanguren dan de standaard opvanguren (van 7.30 u. tot 18 u.) binnen de gemeente (2 punten) : onder ruimere opvanguren verstaan we minimum een uitbreiding van 30 minuten voor of na de standaarduren.

  • De locatie is evenveel open als de standaard opvanguren binnen de gemeente (1 punt)

  • De locatie is minder open dan de standaard opvanguren binnen de gemeente (0 punten) 

De organisator zet in op toegankelijke kinderopvang (max. 3 punten) 

  • De organisator heeft flexibele opvanguren ( 1 punt) : flexibele uren = een minimum uitbreiding van 30 minuten voor of na de standaarduren.

  • De organisator ligt op een belangrijke verkeersas of verbindingsweg (1 punt) : de belangrijke verkeersassen of verbindingswegen zijn : de N416, de N442, de verbindingswegen Stationsstraat – Nieuwstraat – Wetterensteenweg – Anker – Dorpstraat – Wanzelesteenweg – Bruinbekestraat – Wanzelestraat – Billegem.

  • De organisator is vlot bereikbaar via het openbaar vervoer (1 punt) : in een straal van 500 meter rond een trein- of bushalte. 

De punten zijn toegekend rekening houdend met de graad van gebruiksgemak voor de betrokken ouders. Het maximaal aantal te scoren punten bedraagt 6.