Lage-emissiezone Antwerpen vanaf 1 februari 2017

De stad Antwerpen voert vanaf 1 februari 2017 een lage-emissiezone (LEZ) in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Voertuigen die veel roet en fijnstof uitstoten mogen vanaf dan de zone niet meer in rijden.

Op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ kan u alle informatie terugvinden. U vindt er ook:

    • een test die onmiddellijk aangeeft of een voertuig binnen mag of niet.

    • een registratietool om (indien nodig) voor een voertuig een vrijstelling of een tijdelijke toelating aan te vragen