Opbrengst Ladies@themovies

175 enthousiaste vrouwen, 52 gulle handelaars en een pak enthousiaste vrijwilligers. Het succes van Ladies@themovies blijft verbazen. Dankzij bovenstaande factoren kan het Lokaal Bestuur Wichelen €1270 schenken aan Homaar. Dit initiatief definieert zich als een groeiplek voor jongeren.

Jongeren tussen de 15 en 23 jaar die het eventjes wat minder zien zitten, vinden bij Homaar een plek en de ruimte om tot rust te komen. Ze kunnen deelnemen aan verschillende ateliers rond muziek, beweging, beeld materiaal,… waarbij ze hun talenten ontdekken en/of verder uitbouwen en vaardigheden ontwikkelen die ze kunnen meenemen in hun schoolcarrière, loopbaan en hun sociale relaties. Daarnaast is er ook de kans tot individueel werken met een begeleider en/of gesprekken met een psycholoog.

Wichelen is een gezonde gemeente die is aangesloten bij ‘Logo Gezond plus’ en inzet op tal van maatschappelijke thema’s. Eén daarvan is ‘samen veerkrachtig’. Een project dat inzet op de mentale en psychische gezondheid van onze inwoners. Vanuit die insteek is er gekozen voor Homaar. Want ook al is dit initiatief gevestigd in Wetteren, ook jongeren uit onze gemeente vinden hun weg richting de roze Villa aan het station.

Tijdens de bedankingsreceptie in de kapel van de Bruinbeke werd het ingezamelde bedrag, afgelopen woensdag 30 oktober 2019, overgemaakt aan Nathalie en Marieke, twee medewerkers van Homaar.

Voor meer info: www.homaar.be