Opvolging situatie knijten

Vorige zomer had Wichelen te kampen met overlast door knijten, kleine zwarte mugjes die in grote getale het gebied rond de Bergenmeersen – deelgebied Wijmeersch 2 bevolkten en waarvan de buurtbewoners hinder ondervonden hebben. De gemeente ging in overleg met de bevoegde diensten om structurele maatregelen te bekomen die de overlast dienden in te perken. De  maatregelen worden verder opgevolgd door de Vlaamse Waterweg en periodiek geëvalueerd.

Tijdens de onverwacht warme periode in februari, kreeg het Lokaal Bestuur reeds een aantal signalen dat opnieuw knijten werden gespot. Het bestuur heeft de situatie in het gebied steeds nauw opgevolgd in samenwerking met de Vlaamse Waterweg en andere experten. Het gebied wordt permanent gemonitord. Binnenkort staat in het kader hiervan een opvolgvergadering gepland wat dient ondernomen te worden om verdere overlast in de toekomst te vermijden en een plan van aanpak op te maken om gebeurtenissen zoals die van vorige zomer te voorkomen.

Om met zoveel mogelijk accurate informatie aan de slag te kunnen, vraagt het bestuur aan alle inwoners om elke melding van knijten door te sturen naar het mailadres knijtenmelding@wichelen.be of telefonisch contact op te nemen via 052 43 24 00.

Graag hadden wij dan ook volgende informatie:
 - jouw naam, adres en telefoonnummer
 - de dag, uur, het aantal en de locatie van de knijten

We danken u alvast voor uw medewerking.