Politie

 

Voor Wichelen is de lokale politiepost gevestigd in het Sociaal Huis te Wichelen
Oud Dorp 2
tel: 052 42 67 42
Fax: 052 42 73 75

www.lokalepolitie.be/wichelen

 


Te bereiken op
maandag: 8u tot 12u
dinsdag: 18u tot 20u 
woensdag:13u tot 15u
donderdag: gesloten
vrijdag: 8u tot 12u

 

Wie werkt er op deze dienst?

Wijkinspecteurs:

  • Wichelen: inspecteur Sabine Lambrecht
    (met uitz. van Bohemenhoek, Boterhoek, Bogaert, Rimeir, Heide, Elsbrug, Ledebaan, Vennenstraat, Watermolenweg)
  • Schellebelle: inspecteur Danny Van Doorslaer
  • Serskamp: inspecteur Ruth De Baets
    (inbegrepen Bohemenhoek, Boterhoek, Bogaert, Rimeir, Heide, Elsbrug, Ledebaan, Vennenstraat, Watermolenweg)

 

Waarvoor kan men hier terecht?

De inwoners van de gemeente Wichelen (Wichelen, Serskamp, Schellebelle) kunnen zich tijdens de openingsuren richten tot hun lokale politiepost voor de hieronder vermelde aangelegenheden. Opgelet: er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt.

- niet-dringende klachten en aangiften
- een afspraak of onderhoud met hun wijkagent


Hoe kan ik een afspraak maken?

- telefonisch op het nummer 052 42 67 42
- via de website politie.be/5438

 

Wichelen behoort tot de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen.

Ons lokaal politiekorps is samengesteld uit de vroegere gemeentelijke politiediensten van Wetteren, Laarne en Wichelen en de territoriale brigade van de federale politie van Wetteren (de vroegere rijkswachtbrigade). Het werkveld van dit politiekorps omvat de gemeenten Wetteren, Laarne en Wichelen.

De lokale politie staat onder leiding van hoofdcommissaris-korpschef Gerritjan MAES.

In onze politiezone is er één centraal commissariaat, nl. het zonaal commissariaat te Wetteren, Zuiderdijk 2 (naast de brandweerkazerne). Hier vindt men de korpschef en de secretaris van politiecollege en -raad, de onthaaldienst, de interventiedienst, de lokale recherchedienst, het politiesecretariaat, de personeelsdienst, de administratieve steundienst en hun respectievelijke diensthoofden.

Het zonaal Commissariaat
Zuiderdijk 2
9230 Wetteren
tel: 09 369 00 25 - Fax: 09 366 09 17 - pz.wlw@police.belgium.eu
Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 18u, zaterdag en brugdagen van 9u tot 13u

Voor verdere informatie in verband met de werking van de politie, en haar uitgebreide wettelijke opdrachten kan u steeds informatie opvragen via www.police.be

 

Aanverwante info:

Politiereglement (vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 27/3/2015)

Algemeen Politiereglement gecoördineerde tekst (maart 2015).pdf