Praktische richtlijnen voor markten en contactberoepen

      

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten om fase 2 van de exitstrategie te starten vanaf 18 mei. Dit betekent dat markten weer georganiseerd kunnen worden en dat contactberoepen hun activiteiten kunnen hervatten, onder bepaalde veiligheidsvoorwaarden. Om deze professionals te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, past en vult de FOD Economie zijn praktische gids en communicatiemateriaal aan voor hen.

354800 100 19 image newsroom 2 c90c92 large 1589463692

Vanaf 18 mei mogen contactberoepen (zoals kappers, schoonheidssalons, tatoeage- en piercingsalons enz.) hun activiteiten opnieuw uitoefenen onder bepaalde strikte voorwaarden. Zo is het dragen van een bescherming voor neus en mond verplicht, moeten ze producten voor handhygiëne ter beschikking stellen en mogen ze uitsluitend op afspraak werken.

 

Markten met een maximum van 50 kramen zijn ook opnieuw toegelaten. Er moeten specifieke ruimtelijke regels gevolgd worden en strikte voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van zowel de handelaars als hun klanten te garanderen.

 

Om deze sectoren te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, heeft de FOD Economie daarom zijn ‘Gids voor de opening van winkels’ aangevuld en aangepast.

 

Naast de algemene preventiemaatregelen, die als minimaal en noodzakelijk worden beschouwd om te zorgen voor veilige contacten tussen handelaars, personeel en klanten, bevat de gids nu ook specifieke richtlijnen voor ambulante handelaars en contactberoepen, zoals :

Voor markten:

  • de verplichting tot voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur;
  • de beperking tot maximaal 50 kraampjes;
  • het creëren van bredere ruimtes tussen de kraampjes;
  • de beperking van het aantal bezoekers;
  • de organisatie van aparte in- en uitgangen.

Voor contactberoepen (kappers, schoonheidssalons, tatoeagesalons, …):

  • de verplichting om op afspraak te werken;
  • de verplichting om de klant buiten te laten wachten en niet in de wachtzaal;
  • het handhaven van een afstand van 1,5 meter tussen elke werkplek;
  • het schoonmaken van werkruimtes en instrumenten tussen elke klant;
  • het dragen van maskers door zowel personeel als de klant.

 

Handelaars, marktkramers en zelfstandigen moeten hun klanten informeren over de geldende basisregels door minstens gebruik te maken van duidelijk zichtbare affiches.

 

Daarom heeft de FOD Economie affiches en ander communicatiemateriaal ontwikkeld waarmee  handelaars en zelfstandigen hun klanten in het verkooppunt, op de markt, in de publieke werkruimtes,... via hun gebruikelijke communicatiekanalen (ook online) kunnen informeren. Er zijn ook hulpmiddelen beschikbaar om de ruimtes en de circulatie van klanten en marktbezoekers te helpen organiseren (pictogrammen, wegwijzers, enz.).

 

De gids en het communicatiemateriaal zijn te vinden en te downloaden via de volgende link: https://bit.ly/GidsHandel