Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - Week 28

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS | TMVW en Aquafin bereiden momenteel de uitvoering voor van het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen voor.

Voor deze werken werden subsidies verkregen voor fietsinfrastructuur via het Fietsfonds(Provincie Oost-Vlaanderen/Vlaams Gewest) alsook voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel via Minafonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Ondertussen werden de werken gegund aan de aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 9080 Lochristi, contactpersonen:

De werken zullen starten de tweede week van juni 2019.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut en proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Contactpersoon lokaal bestuur Wichelen:
Patrick Lauwereys 052/43.24.21 - 0473/89 13 00  openbare.werken@wichelen.be

Stand van zaken week 28 :

- fase 1 van de grachten en kopmuren is zo goed als voltooid.

- na het bouwverlof worden de grachten, de kopmuren en de oeverversterking gefinaliseerd.

- aansluitend zullen de eerste buizen van DWA gelegd worden.

het bouwverlof van de aannemer start op vrijdag 12 juli tot en met maandag 5 augustus.