Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - week 39

Rioleringswerken Bogaert

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS en Aquafin voeren momenteel het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen uit.

Voor deze werken werden subsidies verkregen voor fietsinfrastructuur via het Fietsfonds(Provincie Oost-Vlaanderen/Vlaams Gewest) alsook voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel via Minafonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Dee werken worden uitgevoerd door aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 9080 Lochristi, contactpersonen:

De werken zijn gestart de tweede week van juni 2019.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut en proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Contactpersoon lokaal bestuur Wichelen:
Patrick Lauwereys 052/43.24.21 - 0473/89 13 00  openbare.werken@wichelen.be

Stand van zaken week 39 :

- de laatste grachten en oeverversterking worden voltooid, alsook enkele bijkomende kopmuren en doorgangen naar akkers en weidelanden.

- de bestaande RWA- buizen diam. 400 worden vernieuwd t.h.v. de rotonde Boterhoek richting Bogaert. Hiervoor wordt de weg tijdelijk en gedeeltelijk afgesloten voor een 2-tal weken.

- er worden sonderingen uitgevoerd t.h.v. de rotonde Boterhoek

- ter hoogte van de op- en aanvoer van het grondverzet (kleine Bogaert) zal er dagelijks geborsteld worden teneinde de hinder door vervuilde weg te beperken.