Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - week 43

Rioleringswerken Bogaert

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS en Aquafin voeren momenteel het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen uit.

Voor deze werken werden subsidies verkregen voor fietsinfrastructuur via het Fietsfonds(Provincie Oost-Vlaanderen/Vlaams Gewest) alsook voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel via Minafonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Dee werken worden uitgevoerd door aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 9080 Lochristi, contactpersonen:

De werken zijn gestart de tweede week van juni 2019.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut en proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Contactpersoon lokaal bestuur Wichelen:
Patrick Lauwereys 052/43.24.21 - 0473/89 13 00  openbare.werken@wichelen.be

Stand van zaken week 43 :

- De fietspaden zijn gegoten tot aan kruispunt Mosstraat.

- de fundering van de voetpaden en de boordstenen fase 2 zijn gerealiseerd.

- nieuwe toezichtput op het kruispunt Bogaert/Elsbrug is geplaatst.

- de verbinding tussen de bestaande riolering en de nieuwe toezichtput is gemaakt, alsook de aanstorting van de buizen aan de put.

- ter hoogte van de op- en aanvoer van het grondverzet (kleine Bogaert) zal er dagelijks geborsteld worden teneinde de hinder door vervuilde weg te beperken.

- De 2 ophaalpunten voorzien voor de huisvuilophaling blijven behouden.

Planning:

Wk 44: - dekplaat op nieuwe toezichtput

           - plaatsen kolken en glijbekisting fase 3

WK 45: - fundering rijweg en herstellen voetpad

            - fietspad: fundering plateau t.h.v. Mosstraat

            - onderlaag asfalt fase 3

Wk 46 : - storten rode beton plateau Mosstraat