Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - Week 45

Rioleringswerken Bogaert

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS en Aquafin voeren momenteel het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen uit.

Voor deze werken werden subsidies verkregen voor fietsinfrastructuur via het Fietsfonds(Provincie Oost-Vlaanderen/Vlaams Gewest) alsook voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel via Minafonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Dee werken worden uitgevoerd door aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 9080 Lochristi, contactpersonen:

De werken zijn gestart de tweede week van juni 2019.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut en proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Contactpersoon lokaal bestuur Wichelen:
Patrick Lauwereys 052/43.24.21 - 0473/89 13 00  openbare.werken@wichelen.be

Stand van zaken week 45 :

- De resterende kopmuren zijn geleverd en worden geplaatst.

- De prefab grachtelementen worden geplaatst.

- De betuining aan de grachten van de 'kleine' Bogaert wordt geplaatst. 

- Er wordt droogzuiging geplaatst tot aan K6 

- Het vernieuwen van de RWA-buizen wordt voltooid. Hiervoor is de weg tijdelijk en gedeeltelijk afgesloten voor enkele weken.

- De RWA- buizen vanaf IP2 richting rotonde zijn geplaatst. Enkel nog een doorsteek en PVC put moeten geplaatst worden.

- ter hoogte van de op- en aanvoer van het grondverzet (kleine Bogaert) zal er dagelijks geborsteld worden teneinde de hinder door vervuilde weg te beperken.

- Er wordt gestart met het plaatsen van de DWA-buizen.

- de omleiding via Boterhoek en Rimeir is van kracht.