Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - week 46

Rioleringswerken Bogaert

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS en Aquafin voeren momenteel het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen uit.

Voor deze werken werden subsidies verkregen voor fietsinfrastructuur via het Fietsfonds(Provincie Oost-Vlaanderen/Vlaams Gewest) alsook voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel via Minafonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Dee werken worden uitgevoerd door aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 9080 Lochristi, contactpersonen:

De werken zijn gestart de tweede week van juni 2019.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut en proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Contactpersoon lokaal bestuur Wichelen:
Patrick Lauwereys 052/43.24.21 - 0473/89 13 00  openbare.werken@wichelen.be

Stand van zaken week 46 :

- De grachten van de 'kleine' Bogaert zijn uitgevoerd. 

- DWA-buizen fase 1 : putten K1 en K2 worden geplaatst

- Nog enkele kopmuren moeten geplaatst worden + afwerking in kasseien aan de doorsteken.

- De putten in de landbouwweg tussen 'kleine Bogaert' en Bosveldstraat zijn gevuld met steenpuin.

- ter hoogte van de op- en aanvoer van het grondverzet (kleine Bogaert) zal er dagelijks geborsteld worden teneinde de hinder door vervuilde weg te beperken.

- Het plaatsen van de DWA-buizen is gestart. Gevraagd wordt om de wagens zoveel mogelijk te parkeren op het eigen perceel om de hinder met het werfverkeer te beperken.

- Op weekdagen mag er door de bewoners geparkeerd worden op de parking van restaurant 'Den Boterhoek'.

- Er worden 2 ophaalpunten voorzien voor de huisvuilophaling, aan de rotonde en aan het kruispunt Bogaert - Rimeir. Er wordt een bewonersbrief hieromtrent bedeeld.

- de omleiding via Boterhoek en Rimeir is van kracht.