Rioleringswerken en fietspadenproject Bogaert - week 50

Rioleringswerken Bogaert

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS en Aquafin voeren momenteel het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen uit.

Voor deze werken werden subsidies verkregen voor fietsinfrastructuur via het Fietsfonds(Provincie Oost-Vlaanderen/Vlaams Gewest) alsook voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel via Minafonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Dee werken worden uitgevoerd door aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 9080 Lochristi, contactpersonen:

De werken zijn gestart de tweede week van juni 2019.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut en proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Contactpersoon lokaal bestuur Wichelen:
Patrick Lauwereys 052/43.24.21 - 0473/89 13 00  openbare.werken@wichelen.be

Stand van zaken week 50 :

- DWA-buizen fase 1 : putten tot K13 zijn geplaatst, de laatste putten tot K16 worden volgende week geplaatst.

- Vanaf maandag 16/12 wordt de riolering geplaatst vanaf 'kleine Bogaert' tot aan kruispunt Rimeir. Hierdoor is tijdelijk de verbinding met de 'kleine Bogaert' onderbroken.

- Verbinding via de Bosveldstraat is mogelijk. De aannemer streeft ernaar om de verbinding via Bogaert nog voor de feestdagen terug beerijdbaar te maken. Een bewonersbrief hieromtrent werd gepost.

- Van zodra er een deel rioolbuizen geplaatst is, wordt er zo snel mogelijk een minder hinder steenslag en onderfundering geplaatst zodat er na enkele dagen de woning weer bereikt kan worden met de wagen.

- ter hoogte van de op- en aanvoer van het grondverzet (kleine Bogaert) zal er dagelijks geborsteld worden teneinde de hinder door vervuilde weg te beperken.

- Het plaatsen van de DWA-buizen is gestart. Gevraagd wordt om de wagens zoveel mogelijk te parkeren op het eigen perceel om de hinder met het werfverkeer te beperken.

- Op weekdagen mag er door de bewoners geparkeerd worden op de parking van restaurant 'Den Boterhoek'.

- Er worden 2 ophaalpunten voorzien voor de huisvuilophaling, aan de rotonde en aan het kruispunt Bogaert - Rimeir. Er wordt een bewonersbrief hieromtrent bedeeld.

- de omleiding via Boterhoek en Rimeir is van kracht.

- Vanaf 20/12 tot en met 06/01 ligt de werf stil wegens bouwverlof.