Rioleringswerken en fietspadenproject - week 6

Rioleringswerken Bogaert

Lokaal bestuur Wichelen, FARYS en Aquafin voeren momenteel het project ‘Rioleringswerken Bogaert met de aanleg van fietspaden’ te Wichelen uit.

Voor deze werken werden subsidies verkregen voor fietsinfrastructuur via het Fietsfonds(Provincie Oost-Vlaanderen/Vlaams Gewest) alsook voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel via Minafonds van de Vlaamse Milieumaatschappij. 

Dee werken worden uitgevoerd door aannemer Audebo nv, Bedrijvenlaan 4 9080 Lochristi, contactpersonen:

De werken zijn gestart de tweede week van juni 2019.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van openbaar nut en proberen de hinder tot een minimum te beperken.

Contactpersoon lokaal bestuur Wichelen:
Patrick Lauwereys 052/43.24.21 - 0473/89 13 00  openbare.werken@wichelen.be

Stand van zaken week 6 :

- Straatkolken zijn geplaatst tot aan 'kleine Bogaert' - onpare nummering

- heden worden ook de kolken geplaatst aan de pare nummering

- vanaf maandag 10 februari 2020 zal de aannemer starten met een doorsteek t.h.v. Bogaert nr. 87 en de aanleg van de RWA- buis vanaf het kruispunt Rimeir - Bogaert.

- Tevens zal de aansluiting met het kruispunt en het kruispunt zelf afgewerkt worden. Hierdoor zal er tijdelijk geen doorgang zijn aan het kruispunt Rimeir - Bogaert.

- de omleiding fase 2 treedt in werking. Deze loop via Boterhoek - Rimeirstraat - Suikerstraat (Lede) - Groenstraat (Lede) - Barrevoetsehoek (Lede) - Heiplas (Lede) - Ledebaan.

- ter hoogte van de op- en aanvoer van het grondverzet (kleine Bogaert) zal er dagelijks geborsteld worden teneinde de hinder door vervuilde weg te beperken.

- Op weekdagen mag er door de bewoners geparkeerd worden op de parking van restaurant 'Den Boterhoek'.

- De 2 ophaalpunten voorzien voor de huisvuilophaling blijven behouden.