Stand van zaken knijtenproblematiek

De afgelopen maanden speelde de problematiek van de knijten wederom op in de buurt van het gebied Wijmeers. Vorige zomer kreeg de regio ook reeds te maken met een knijtenplaag. Het is een grote uitdaging om dit probleem aan te pakken. Tijdens een infoavond op 27 november in het Sociaal Huis werden de burgers van Wichelen op de hoogte gebracht van de reeds uitgevoerde en geplande acties.

Knijten komen van oudsher voor op en langs de Schelde. Door de vervuiling van de Schelde vorige eeuw, kwamen ze echter veel minder voor. Dat ze de laatste jaren opnieuw opduiken, toont aan dat de waterkwaliteit sterk verbeterd is. Dat is op zich goed nieuws voor het leven in de Schelde, maar knijten zorgen ook voor heel wat overlast, zoals in Wichelen. Het aanpakken van het knijtenprobleem vereist gebiedsspecifiek maatwerk. Er wordt onderzoek gedaan naar oplossingen op lange termijn in combinatie met maatregelen die uitgetest kunnen worden op korte termijn.

Welke maatregelen werden al genomen?

Het Lokaal Bestuur heeft in samenwerking met de Vlaamse Waterweg nv, Natuur & Bos van de Vlaamse overheid en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen reeds verschillende acties ondernomen om de overlast van deze plaag te bestrijden. Zo werden er afgelopen zomer speciale knijtenvallen geplaatst om de problematiek in kaart te brengen en een overzicht te krijgen van de aantallen knijten. Dit proefproject toonde aan dat de vallen knijten kunnen vangen, maar dat ze bij zware overlast onvoldoende helpen. Daarom zijn bijkomende maatregelen op het terrein nodig. De Vlaamse Waterweg nv liet de afgelopen maanden reeds een bijkomende geul graven in het westelijke deel van de ontpoldering van Wijmeers, om voor meer bovenstroming te zorgen. Dat moet het gebied minder aantrekkelijk maken voor de knijt om zijn eitjes te leggen. De resultaten van deze ingrepen zullen volgend jaar merkbaar worden.

Wat in 2020?

In 2020 staan er nog bijkomende vergravingen op het programma, in het midden en het oosten van het gebied Wijmeers. Ook die zullen een invloed hebben op de waterhuishouding in de ontpoldering. Bovendien zullen vroeg op het jaar, vermoedelijk in maart 2020, twee grote vallen van een nieuwe type in de ontpoldering geplaatst worden om de eerste volwassen knijten snel te vangen. Er zijn meerdere generaties knijten per jaar en als hun aantal vanaf het begin van het ‘knijtenseizoen’ beperkt kan worden, is de kans kleiner dat de populatie buitensporige proporties aanneemt. Daarnaast zullen ook kleine vallen in de tuinen aan de overkant van de Schelde geplaatst worden, om zo een gordel te vormen die moet voorkomen dat de knijten zich verder kunnen verspreiden. Zowel de twee grote vallen in de ontpoldering zelf als de kleine vallen in de tuinen zijn van een nieuw type en moeten de knijten doeltreffend verminderen. Tegelijkertijd zullen nog steeds de vallen ingezet worden die ook dit jaar al gebruikt werden, de gekende Mosquito Magnets, om te monitoren en om de aantallen in te schatten. Zo kan de effectiviteit van die nieuwe vallen op een objectieve manier gemeten worden.

Ook wordt verwacht dat de knijtenproblematiek zal verminderen naarmate het gebied verder evolueert. In een getijdennatuurgebied zoals de ontpoldering van Wijmeers, groeit op termijn wilgenvloedbos, en zal er minder open slik zijn (dat ideaal leefgebied voor de knijt is). Het open slik is vooral aanwezig in de beginjaren van een ontpoldering. De verdere verbossing de komende jaren zal dus voor een vermindering van de knijten zorgen.