Start stabilisatiewerken Scheldeoever Wichelen

Vanaf 3 februari starten de stabilisatiewerken aan de Scheldeoever in Wichelen ter hoogte van het Sociaal Huis. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv verstevigt de dijk op de rechteroever om te voorkomen dat de oever verder afbrokkelt. Daarnaast verhoogt de waterwegbeheerder de waterkering. Samen met de bouw van een nieuw pompstation op de Bosbeek moeten de ingrepen wateroverlast in de omgeving voorkomen. Tot slot komt er een jaagpad op de dijk en geven we de open ruimte een make-over.

De stabilisatiewerken kaderen in het Sigmaplan. Met dat plan wil de Vlaamse overheid Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen. Als getijdenrivier kan de Schelde bij extreme weersomstandigheden gevaarlijk hoge waterstanden bereiken en zelfs overstromen. Bovendien brokkelt de oever op veel plaatsen af door de kracht van het getij, ook in Wichelen.

Stevige dijk

Om de langzame maar zekere erosie van de Scheldeoever in Wichelen tegen te gaan, zal De Vlaamse Waterweg nv het talud (de oeverhelling) verstevigen. Stalen damplanken worden in de oever geplaatst om een robuuste wand te vormen, met grondankers voor extra stabiliteit. De helling langs de rivierzijde wordt vervolgens afgedekt met breuksteen. Op die manier ontstaat een stevige dijk. Deze werken zullen gepaard gaan met geluidshinder en trillingshinder voor de omwonenden.

Veilig jaagpad

Om de omgeving ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, wordt de dijk verhoogd tot de veilige Sigmahoogte (8 meter boven het gemiddelde zeeniveau bij laagwater in Oostende). Boven op de dijk komt een jaagpad (4) voor voetgangers en fietsers. Waar het jaagpad zich niet op de veilige Sigmahoogte bevindt, komt er nog een waterkeringsmuur (5). Het jaagpad biedt fietsers een veilig en aangenaam alternatief voor de drukke N416.

1000 liter per seconde

Vanaf april 2020 bouwen de provincie Oost-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg nv een nieuw, ondergronds pompstation aan de monding van de Bosbeek. De Bosbeek zorgde in het verleden regelmatig voor wateroverlast. Als het water op de Schelde hoog staat, kan de Bosbeek immers niet meer op natuurlijke wijze naar de Schelde afvloeien. Daarom komen er nu drie pompen, die samen 1000 liter per seconde naar de Schelde kunnen overpompen en zo het water uit de straten zullen houden. De provincie bouwt het pompstation, De Vlaamse Waterweg nv de uitwateringssluis naar de Schelde.

Scheldepromenade

Als de stabilisatiewerken aan de oever klaar zijn, nemen we in samenwerking met de gemeente Wichelen het openbaar domein onder handen, vanaf september 2020. De ‘Scheldepromenade’ wordt de kers op de taart. Ter hoogte van het Sociaal Huis wordt het Scheldeplein aangelegd, een natuurstenen tapijt van kasseien en granietstroken met trappen langs de oever voor een maximale beleving van de Schelde. Wat verder komt een open ontmoetingsplaats met zitbankjes en een spectaculair uitzicht. Beide locaties worden verbonden door een wandelweg langs de rivier, waar het aangenaam flaneren zal zijn. Voor het ontwerp werkte De Vlaamse Waterweg nv intensief samen met de gemeente Wichelen.