Straatnaamgeving Trage Wegen – Openbaar onderzoek

Maar liefst 124 kleine paadjes in onze drie deelgemeenten, zogenaamde trage wegen, krijgen een naam. Een lokale expertengroep, samengesteld uit bestuursleden van de Heemkringen van Schellebelle en Wichelen, gewezen bestuursleden van Davidsfonds Serskamp en de adviesraad mens, heeft daarvoor een gemotiveerd voorstel uitgewerkt. De voorgestelde namen zijn gebaseerd op oude topografische kaarten, de atlas der buurtwegen en namen uit de volksmond. De gemeenteraad heeft die voorgestelde namen in zitting van 15 september 2021 voorlopig vastgesteld.

Voor het raadplegen van de voorstellen, klik hier voor een overzicht van de trage wegen op kaart en hier voor een overzicht van de voorgestelde benaming.

Wie opmerkingen wenst te formuleren kan dat doen tussen 29 september en 29 oktober 2021, ter attentie van ons lokaal bestuur, zowel via mail (lokaalbestuur@wichelen.be) als schriftelijk (t.a.v. het college van burgemeester en schepenen). De uiteindelijke bedoeling is alle paadjes van een naambordje te voorzien én een tragewegenkaart op te maken. Zo kun je onbezorgd gaan wandelen en weet je altijd waar je bent !