TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT SEUGENSVELD WICHELEN

TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT SEUGENSVELD WICHELEN

In de nieuwe wijk tussen de Doornweg en de Vrije Kleuterschool De Kleurenboog in Wichelen wordt bij wijze van proef een nieuw verkeersreglement ingevoerd. Vanaf 1 september 2019, bij het begin van het nieuwe schooljaar, kan er nog enkel plaatselijk verkeer Seugensveld inrijden.

Wie zijn kinderen met de wagen naar school brengt, dient dus achter het voetbalveld op de Doornweg te parkeren en de weg naar de scholen te voet voort te zetten. Die regeling moet de veiligheid van de schoolgaande kinderen vergroten. De nieuwe situatie zal tegen het einde van het kalenderjaar geëvalueerd worden.