Tijdelijke omleiding wegens wateroverlast

Vanwege de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen, staat het waterpeil van de Schelde uitzonderlijk hoog.
Vooral de regio Bohemen ondervindt hier hinder van.

Om de situatie van nabij op te volgen werd deze ochtend de gemeentelijke crisiscel samengeroepen en de gemeentelijke noodfase afgekondigd. In overleg met De Vlaamse Waterweg en de provincie Oost-Vlaanderen werd besloten om tijdelijke dijkverstevingswerken uit te voeren ter hoogte van de monding van de Bosbeek. Hierdoor zal de gewestweg N416 tot zeker 22u vanavond afgesloten zijn. Wij vragen om strikt de omleiding te volgen.