Update corona-virus woonzorghuis molenkouter

Een bewoner van ons woonzorghuis, die opgenomen is in het ziekenhuis sinds woensdagavond (verblijft d...us momenteel niet in ons woonzorghuis), is positief getest op Corona. Om verdere verspreiding te vermijden wordt alle bezoek, ook van de mantelzorgers die aangesteld waren, onmiddellijk stopgezet. De samenwerking met stagiairs en vrijwilligers wordt ook voorlopig stopgezet. Externe zorgverleners hebben, mits het volgen van de voorgeschreven richtlijnen, toegang tot het woonzorghuis. Verdere informatie rond modaliteiten was, post, boodschappen en telefonisch contact zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.

In het woonzorghuis gaan we over tot kamerisolatie en onze zorgverleners werken preventief met mondmaskers en handschoenen. Indien er voor uw familielid wijzigingen zijn in de gezondheidstoestand, nemen we onmiddellijk contact op.

De beschermingsmaatregelen gelden tot nader bericht en zijn ook van toepassing op de bewoners van de assistentiewoningen.

Onze dienstencheque-onderneming sluit preventief de komende twee weken. De klanten werden op de hoogte gesteld. We bekijken hoe we onze zorgbehoevende klanten op een alternatieve manier thuis kunnen ondersteunen.

Voor dringende vragen, kan u terecht op het nummer 052/43 22 80. We houden het onthaal ook bemand op zaterdag en zondag van 8u00 tot 19u00.

Draag zorg voor elkaar en hou je aan de richtlijnen!