Update corona-virus WZH Molenkouter 22/04

Als er één ding niet went in deze crisis is het wel het moeten melden dat we bijkomende overlijdens hebben. Gisterennacht zijn twee van onze bewoners in de unit overleden. Onze gedachten gaan naar hun families en kennissen. We blijven testen en hebben naast 2 negatieve tests bij de bewoners helaas 1 positieve medewerker. We wensen haar veel moed en een spoedig herstel.

De afgelopen twee dagen mochten opnieuw 4 bewoners van de unit... terug naar hun vertrouwde kamer. Momenteel verblijven er nog 11 bewoners op de unit en 8 op de unit van de beschermde afdeling. Vandaag gaan er gelukkig ook bewoners naar de recovery units die als tussenoplossing gebruikt worden in afwachting van de terugkeer naar hun kamer. Deze boxen beschikken over een oproepsysteem, camerabewaking en televisie. Bewoners kunnen er bezoek aan het raam ontvangen. Bewoners zullen de keuze krijgen om ofwel de volledige periode op de zaal-unit te blijven of als tussenstap naar kamer-unit te gaan.

Intussen wordt er binnen de crisiscel aan een stappenplan voor de bezoekregeling gewerkt, op basis van de resultaten van de bevraging bij bewoners en familieleden en in afstemming met onze medewerkers en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We willen eerst intern een aantal stappen zetten om het welzijn van de bewoners te verhogen en hen opnieuw activeren. De eerste stap hierbij is de heropstart van de kine. We behouden nog steeds de kamerisolatie maar gaan geleidelijk aan de bewoners opnieuw in kleine groepen samenbrengen voor bepaalde activiteiten. We evalueren na elke stap en beslissen daarna welke volgende stappen mogelijk zijn, waarbij steeds de focus ligt op warme zorg voor onze bewoners en veiligheid voor onze medewerkers.

Zo hopen we stilaan opnieuw op weg te zijn om in ons huis tot een normale werking te komen, al beseffen we dat we nog lang gaan rekening moeten houden met de dreiging van het virus.

Verzorg jezelf en elkaar en hou je strikt aan de richtlijnen.