Update Corona-Virus WZH Molenkouter 27/04

Update Woonzorghuis Molenkouter 27 april

Nu de rust wat terugkeerde afgelopen week, werd ons woonzorghuis gisteren in zijn hart getroffen. Directeur Els Meuleman werd positief bevonden. Het nauwe team rond de crisiscel en alle teamcoördinatoren werden, zoals onze interne procedures voorschrijven, opnieuw getest. We blijven haar expertise behouden door met haar via digitale weg af te stemmen. We wensen Els een spoedig herstel en kijken uit naar haar terugkeer.

Haar taken worden tijdelijk overgenomen door haar rechterhand, Melissa De Jaeger (coördinator woonzorg). In afwachting van de testresultaten worden diverse scenario's door en voor de crisiscel voorbereid.

Vandaag mogen drie bewoners terugkeren naar hun vertrouwde kamer, waarvan de twee bewoners die op de recovery unit verbleven. In totaal verblijven er nog 7 bewoners op de unit en 8 op de unit van de beschermde afdeling suikerstraat.

We zetten de strijd onverminderd voort en blijven ons inzetten voor de veiligheid en geborgenheid van onze bewoners en medewerkers.

Zorg goed voor jezelf en elkaar en hou je strikt aan de richtlijnen.