Update gemeentelijke maatregelen Corona-Virus

1. Verbod
De burgemeester van Wichelen, Kenneth Taylor, heeft op 12 maart 2020 naar aanleiding van het coronavirus Covid-19 besloten om alle gemeentelijke lokalen waar activiteiten of evenementen kunnen georganiseerd worden, te sluiten.

Ook de activiteiten georganiseerd door het lokaal bestuur zullen worden uitgesteld of afgelast.
Alle geplande (info-)vergaderingen met burgers of adviesraden worden uitgesteld.

2. Sterke aanbeveling
In Wichelen geldt de sterke aanbeveling om alle activiteiten en evenementen uit te stellen of te annuleren als ze een groter risico op verspreiding van het virus inhouden. Het is nu onze gezamenlijke plicht om verdere besmetting te voorkomen.

3. Aanbevelingen voor risicogroepen
Onder risicogroepen wordt verstaan: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, baby’s tot 6 maanden, zwangere vrouwen en personen met een verzwakt immuunsysteem.

Aan inwoners die tot een risicogroep behoren wordt aanbevolen om niet deel te nemen aan activiteiten en evenementen.

Wij vragen hen bovendien om het Sociaal Huis niet te bezoeken maar telefonisch een afspraak vast te leggen.

4. Aanbevelingen rond gemeentelijke dienstverlening
Aan alle inwoners wordt aanbevolen om verplaatsingen naar het Sociaal Huis te beperken tot de strikt noodzakelijke (identiteitskaarten, overlijdens, rijbewijzen,…) , om zo te vermijden dat grote groepen mensen tegelijkertijd in het Sociaal Huis aanwezig zijn. Voor alle overige zaken wordt gevraagd om telefonisch een afspraak vast te leggen. Op dinsdagavond zullen onze openingsuren worden uitgebreid: de diensten zijn open vanaf 16u30 tot 20u, dit om pieken te vermijden.

5. Waarom deze maatregelen?
Als lokaal bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid. Als we samen deze maatregelen en de richtlijnen van de hogere overheden goed opvolgen kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Het is nu onze gezamenlijke plicht om verdere besmetting te voorkomen, zeker bij de meest kwetsbaren. Ook mensen die zich gezond voelen of niet tot een risicogroep behoren, hebben een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen met een zwakkere gezondheid besmet raken.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 31 maart 2020 en kunnen herzien worden. Uiteraard blijven ook de eerdere persoonlijke voorzorgen (handhygiëne en contact vermijden) belangrijk om de verspreiding van het virus te vertragen.

Hou onze kanalen (website, Facebook) in de gaten, wij houden u op de hoogte van de maatregelen in onze gemeente.