update speelpleinwerking

Deze ochtend werden wij als Lokaal Bestuur op de hoogte gebracht van griepsymptomen bij één van de monitoren van speelplein ‘Kwispeltje’ van de oudste bubbel, de 9 tot 12 jarigen.De monitor heeft onmiddellijk verwittigd en contact opgenomen met de huisarts.


Wij trekken geen overhaaste conclusies, maar als Lokaal Bestuur staan wij voor een open communicatie en willen wij de ouders en inwoners hiervan op de hoogte brengen.


Wij volgen in deze situatie de richtlijnen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking. Volgens deze procedure mag de speelpleinwerking open blijven, maar de mensen zijn uiteraard vrij om hun kinderen thuis te laten.
Wij namen sowieso de beslissing om alle monitoren van onze speelpleinwerking, alsook de begeleiders van kleuteropvang Kastaar, te laten testen om alle twijfel weg te nemen. Wij houden u de komende dagen verder op de hoogte van de resultaten.